Grensesten nr. 27

Bygrensen mellom Aker og Kristiania ble oppmerket med grensestener i 1878. Flere av disse grenestenene kan man fortsatt finne. Vi har laget en oversikt for å vise hvordan de ser ut og hvor de er plassert.

Nærbilde av grensesten (denne er lå slik i mange år).

 

 

Oversiktsbilde plassering bak blokka midt på bildet

 

 

Beskrivelse av plassering: Stenen lå på bakken rett nedenfor skråningen. Den har nok falt ned. Stedet er midt mellom den hvite blokken og de nye blokkene i Ryenbergveien (Ekeberg Panorama). Høsten 2009 ble den satt opp på gressplenen der veien slutter i innkjørslen til Ryenbergveien 73a

 

 

 

.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

Tilbake til kart fra 1878