Grensesten nr. 26

Bygrensen mellom Aker og Kristiania ble oppmerket med grensestener i 1878. Flere av disse grenestenene kan man fortsatt finne. Vi har laget en oversikt for å vise hvordan de ser ut og hvor de er plassert.

Nærbilde av grensesten

 

 

 

Oversiktsbilde av plassering, Ryenbergveien skimtes midt på bildet.

 

Beskrivelse av plassering: Denne står midt i et brattheng, letteste adkomst er nok nedenfra ved de hvite blokkene nederst i Ryenbergveien/Valhallveien.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

Tilbake til kart fra 1878