Grensesten nr. 25

Bygrensen mellom Aker og Kristiania ble oppmerket med grensestener i 1878. Flere av disse grenestenene kan man fortsatt finne. Vi har laget en oversikt for å vise hvordan de ser ut og hvor de er plassert.

Nærbilde av nedtagget grensesten

 

 

Oversiktsbilde av plassering

Beskrivelse av plassering: Gå gjennom skogen fra Lille Ekeberg og ut på kanten. (Ta av fra stien til Simensbrekka før den svinger sydover og en stund før den begynner å gå bratt nedover).

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

Tilbake til kart fra 1878