Grensesten nr. 23

Bygrensen mellom Aker og Kristiania ble oppmerket med grensestener i 1878. Flere av disse grenestenene kan man fortsatt finne. Vi har laget en oversikt for å vise hvordan de ser ut og hvor de er plassert.

Nærbilde av grensesten

Oversiktsbilde av plassering

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

Beskrivelse av plassering: Gå ned veien på nordsiden av huset Brannfjell Pensjonat (2) som du ser på bildet, stenen er på baksiden av huset ut mot kanten av skråningen.

Tilbake til kart fra 1878