Grensesten nr. 22

Bygrensen mellom Aker og Kristiania ble oppmerket med grensestener i 1878. Flere av disse grenestenene kan man fortsatt finne. Vi har laget en oversikt for å vise hvordan de ser ut og hvor de er plassert.

Nærbilde av grensesten

 

 

Oversiktsbilde av plassering, grønn pil mot stenen.

 

 

Beskrivelse av plassering: Meget vanskelig adkomst grunnet at den står på nedsiden av eiendom i Brannfjellveien på en avsats. Man må gå over en av eiendommene eller veranda for å komme i nærheten. Her er det bratt. Stenen ses sikrest fra fortauet i Vallhalveien rett ved Oppegårdsgata.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

Tilbake til kart fra 1878