Grensesten nr. 21

Bygrensen mellom Aker og Kristiania ble oppmerket med grensestener i 1878. Flere av disse grenestenene kan man fortsatt finne. Vi har laget en oversikt for å vise hvordan de ser ut og hvor de er plassert.

Nærbilde av grensesten

 

 

Oversiktsbilde av plassering

Beskrivelse av plassering: Litt vanskelig adkomst grunnet at den står på nedsiden av eiendomen Brannfjellveien Pensjonat i Brannfjellveien 4. Man må gå over eiendommen og på nedsiden av mur. Her er det bratt og glatt underlag ned mot Vallhallveien som går nedenfor. Stenen ses sikrest fra fortauet i Vallhalveien rett ovenfor Oppegårdsgata.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

Tilbake til kart fra 1878