Grensesten nr. 2

 

 

Bygrensen mellom Aker og Kristiania ble oppmerket med grensestener i 1878. Flere av disse grenestenene kan man fortsatt finne. Vi har laget en oversikt for å vise hvordan de ser ut og hvor de er plassert.

Nærbilde av grensesten

Oversiktsbilde av plassering

Beskrivelse av plassering: Følg stien fra Kafe Utsikten sydover (mot Bekkelaget) stien går nedover og så slakt opp igjen etter ca 100 m (se foto) ta av til høyre (mot fjorden) før den går oppover igjen . Gå nedover og hold hele tiden til venstre, gå så ut på kanten av fjellet rett før Sjursøya.

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

Tilbake til kart fra 1878