Grensesten nr. 18

Bygrensen mellom Aker og Kristiania ble oppmerket med grensestener i 1878. Flere av disse grenestenene kan man fortsatt finne. Vi har laget en oversikt for å vise hvordan de ser ut og hvor de er plassert.

Nærbilde av grensesten og Dag jørgensen.

Oversiktsbilde av plassering vinterstid.

Beskrivelse av plassering: Relativt grei adkomst. I Vallhallveien på nedsiden av Ekeberg Camping (ved utsiktsplassen med det nye fine jerngjerdet), gå inn i skogen på enden av gjerdet (nærmest byen) gå på skrå nedover skråningen, men samtidig litt tilbake i retning gjerdet. Stenen står på kanten rett før et stup på oppsiden av en gangvei.

Tilbake til kart fra 1878

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org