Grensesten nr. 17

Bygrensen mellom Aker og Kristiania ble oppmerket med grensestener i 1878. Flere av disse grenestenene kan man fortsatt finne. Vi har laget en oversikt for å vise hvordan de ser ut og hvor de er plassert.

Bilde av grensesten, jernmerket er et høydemerke fra oppmålingsvesen.

 

Skiltet i krysset

Beskrivelse av plassering: Rett ved siden av stien rett ved der 2 stier krysser hverandre.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

Tilbake til kart fra 1878.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org