Grensesten nr. 16

Bygrensen mellom Aker og Kristiania ble oppmerket med grensestener i 1878. Flere av disse grenestenene kan man fortsatt finne. Vi har laget en oversikt for å vise hvordan de ser ut og hvor de er plassert.

Nærbilde av grensesten

Oversiktsbilde av plassering

Beskrivelse av plassering: Rett ovenforet kryss mellom stiene i en gruslagt rørgate.

Tilbake til kart fra 1878

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org