Grensesten nr. 15

 

 

Bygrensen mellom Aker og Kristiania ble oppmerket med grensestener i 1878. Flere av disse grenestenene kan man fortsatt finne. Vi har laget en oversikt for å vise hvordan de ser ut og hvor de er plassert.

Nærbilde av grensesten 15 den er utr4olig liten (kredittkort indikerer størrelse).

Oversiktsbilde av plassering, steinen er på toppen av denne fjellskrenten

 

Beskrivelse av plassering: 15 til 20 meter rett oppover i en skråning rett etter at stien gjør en krapp sving når man kommer nedenfra. Stenen har liten størrelse. (Se innprikket sti på kart)

Stien med den store bjørka, her kan man kan gå opp

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

Tilbake til kart fra 1878