Grensesten nr. 14

Bygrensen mellom Aker og Kristiania ble oppmerket med grensestener i 1878. Flere av disse grenestenene kan man fortsatt finne. Vi har laget en oversikt for å vise hvordan de ser ut og hvor de er plassert.

Nærbilde av grensesten

Oversiktsbilde av plassering

Beskrivelse av plassering: Litt vanskelig adkomst. Fra stien nedover skråning til en "stinrøys" et godt stykke på nedsiden av stien. Sten nr 14 ligger ikke så langt fra sten nr 13, som kan være et bra utgangspunkt. Gå da nordover og litt lenger nedover skråning.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

Tilbake til kart fra 1878