Grensesten nr. 12

Bygrensen mellom Aker og Kristiania ble oppmerket med grensestener i 1878. Flere av disse grenestenene kan man fortsatt finne. Vi har laget en oversikt for å vise hvordan de ser ut og hvor de er plassert.

Nærbilde av grensestein hvor det var i ferd med å graves ut med full takhøyde, og det ble også skåret hull i kjellervegg og laget nedgang hit. Bildet er tatt 19.10.2004. Steinen står i dag på utsiden da den ble flyttet ut i mars 2005.

Gamelt oversiktsbilde av restaurant.

Beskrivelse av plassering: Stenen lå veltet i krypkjeller på Ekebergrestauranten i nord østre hjørne. Nå er den synlig for alle på utsiden ved trappen.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.orgKartside.


Mer histore om Ekebergrestauranten.

Tilbake til kart over grensesteiner fra 1878