Grensesten nr. 11

Bygrensen mellom Aker og Kristiania ble oppmerket med grensestener i 1878. Flere av disse grenestenene kan man fortsatt finne. Vi har laget en oversikt for å vise hvordan de ser ut og hvor de er plassert.

Nærbilde av grensesten

Oversiktsbilde av plassering

Beskrivelse av plassering: Lett adkomst fra veien opp til Ekebergrestauranten, ta av sti til høyre oppover i skogen rett etter stolpen midt på bildet. Stenen er ca. 10 meter opp fra veien.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

Tilbake til kart fra 1878