Grensesten nr. 10

Bygrensen mellom Aker og Kristiania ble oppmerket med grensestener i 1878. Flere av disse grenestenene kan man fortsatt finne. Vi har laget en oversikt for å vise hvordan de ser ut og hvor de er plassert.

Nærbilde av grensesten

Oversiktsbilde av plassering

Beskrivelse av plassering: Lett adkomst, liten snarvei fra fortauet i Kongsveien og ned til sletta ved helleristningene. Her passerer man stenen.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

Tilbake til kart fra 1878