BLF nytt fra 2008

Oppdatert: 07.01.2009 Oversikt nytt og rettelser

 

Til nytt 2009.

 

 

 

Møte 13. november 2008: utsendt brev med detaljer her.

Møte var meget velykket med ca 100 deltakere. Emne om butikker i vårt område vil vi ta opp igjen, da en del butikker var utelatt med vilje.

Anne Brandfjeld har fått en vei oppkalt etter seg.

BLF foreslo for en tid siden at en veistump på Ekeberg mellom Enoks vei og Brannfjellveien (ved Brannfjellveien 30) skulle oppkalles etter den kjente signekone og helbrederske Anne Brannfjell. Forslag til veinavn er nå endelig godkjent av Bydel Nordstrand (etter andre gangs behandling). Den står kun skiltet som Vei 2749, men det vil bli forandrt.

 

Stor fare for at Ekebergbanens venteskur blir revet.

Her ser vi Bråten stasjon.

For å spare litt penger til vedlikehold ofres de tradisjonsrike venteskurene langs Ekebergbanen.

Oslo Sporvognsdrift AS har besluttet at leskurene på Sørli, Kastellet og Bråten stasjoner i høst skal fjernes.

Man vil erstatte de med nye reklamefinansierte skur i glass.

Byantikvaren har ikke sagt sitt og vi håper på en fredning eller reell verning av bygningene.

 

 

Huset til Ekeberg Hovedgård er nå under oppførelse etter restaurering av tømmerstokkene i Nord Trøndelag.

 

Forslag til veinavn er sendt Bydel Nordstrand. På BU møte 11. september skal denne saken opp og blir trolig vedtatt. Se info lenger ned.

Siste: Saken ble ikke vedtatt og går en ny runde i Bydelen

 

BLF møte var 11. september på Bekkelagshuset kl 19 les invitasjonsbrevet her

 

Fra Klemetsrudfilmen, her på Sversvann i 1949 hvor Ekebergbanebussen hadde endeholdeplass.

 

 

Historie om Kongshavn som trues av utslettelse grunnet veiutbygging

 

Grunnmuren til Ekeberg hovedgårds hus er nå under støping. Så snart vil huset bli satt opp igjen.

Forslag til veinavn er sendt Bydel Nordstrand.

På Ekeberg mellom Enoks vei og Brannfjellveien (ved Brannfjellveien 30), ligger en liten veistump som ikke har fått navn. Den står kun skiltet som Vei 2749

BLF foreslår jeg at denne oppkalles etter den kjente signekone og helbrederske ”Anne Brannfjell”. Veien kunne hete Anne Brannfjells vei.

Her ved Enoks vei

Ny adresse og epost:

BLFs adresse: BLF c/o Jarnøy, Lindbäckveien 15 a, 1163 Oslo.

Epost: dag (krøllalfa) eikaberg.org

Siste medlemsutsendelse (mai 2008)

 

Dette var bussen vi kjørte med fra Holtet

Møte den 20. mai 2008 var en gratis busstur med "veteranbuss" fra Holtet til LTH museum på Majorstuen. Her var gamle Ekebergbane trikker og en Ekebergbanebuss, samt mange andre trikker og busser. Bussen var fullsatt og kun 3 behøvde bruke ståplasser.

Siste møte var den 11. mars (tirsdag) 2008 på Bekkelagshuset. Det ble vist en gammel film fra en lokal filmklubb, D. Jørgensen holdt et foredrag om bekker og dammer og Arild Bølstad fortalte fra en trikketur i hans barndom.

 

De gamle heftene til BLF har vi tilgjengelig på våre møter på Bekkelagshuset. Det er hefte 1 fra 2000, hefte 2 fra 2002 og jubileumshefte fra 2007. Disse er nå lagt på BLF hjemmesiden for nedlasting som PDF filer.

Her kan du lese om Ekeberg hovedgård som blir restauret i Namdalen

http://www.namdalsavisa.no/Magasin/bygg__bo/bb_aktiviteter/article3298309.ece

 

 

Siste møte var onsdag 16. januar 2008 på Bekkelagsuset med følgende agenda:

Her er lyden fra 10 årskavalkaden som ble presentert på møtet (nedlasting tar litt tid).

 

BLF ble stiftet for 10 år siden. BLF har laget et jubileumshefte som vil bli delt ut gratis til medlemmer.

Jubileumshefte er trykket og deles ut på Lambertseter Deichman

 

Til nytt 2007