BLF nytt fra 2007

Oppdatert: 17.01.2008 Oversikt nytt og rettelser

 

Til nytt 2008

 

BLF ble stiftet for 10 år siden. BLF har laget et jubileumshefte som vil bli delt ut gratis til medlemmer.

Jubileumshefte er trykket og deles ut på Lambertseter Deichman

større bilde her

 

7. november var det BLF møte på Bekkelagshuset. Christian Ringnes kom og fortalte om planene for en skulpturpark i Ekebergskråningen og om gondolbanen. Han innledet med Ekebergrestaurantens historie. Møte var fullsatt med over 160 deltakere. Han høstet stor applaus og fikk mange positive tilbakemeldinger.

 

 

 

BLF hadde en privat lokalhistorisk vandring den 6. oktober i forbindelse med at Tone Ringen fylte 40 år.
Her ser vi de 11 deltakerne som gikk fra Holtet via Brannfjell til Kafe Utsikten.

 

Ekeberg hovedgård er nå under en stor og omfattende restaurering i regi av EBY (Oslo Kommune). Bygningen tas ned stokk for stokk (det er laftet tømmer) og fraktes bort for reparasjoner. Senere skal den settes opp på samme sted.

Man regner med om et års tid. Arkologer skal i mellomtiden undersøke stedet under bygningen. Dette kan bli spennende.

Invendig arbeid vil ta ytterligere et år.

 

 

 

På forsiden ligger nå link til boka om Lille Ekeberg og borettslagene der

 

 

Christian Ringnes vil komme å fortelle om planene for en skulpturpark i Ekebergskråningen på BLF møte 7. november kl 19.30 på Bekkelagshuset.

Christian Ringnes

 

 

Siste møte var 5. september 2007 på Bekkelagshuset.

 

BLFs kart og masse bilder mm fra nett stod på planen. Les invitasjonsbrevet her

Oslo Kommune ved Byantikvaren har sendt ut en høring om Forslag til verneplan for Akergårdene. I bydel Nordstrand er det foreslått 2 private eiendommer som bevaringsverdige. Det er Østli Søndre og Grønnsund. I tillegg er mange gårder og husmannsplasser listet opp som bevaringsverdig. BLFs styre vil svare på høringsutkastet som skal leveres innen 1. september 2007.

 

Dampbåtlegenden D/S Oster til Oslo!

Kystlaget Viken arrangerer og vi ønsker mange av dere på tur eller besøk på Nordre Akershuskai disse dagene.

 

.

Det ble sendt ut brev til medlemmer med invitasjon til en lokalhistorisk utflukt 24. mai 2007

Bildene over er fra den meget velykkede utflukten

Fra ca Kafe Utsikten via Ekebergrestauranten og videre i en ring rundt byen gikk bygrensen mellom Aker og Kristiania. Det ble satt opp en rekke
merkesteiner i 1878. Denne bygrensen med mange merkesteiner bortover i Ekebergskråningen er relativt kjent.
På nedsiden nærmere Mosseveien gikk den forrige bygrensen fra 1859. Her var det kun 4 merkesteiner som hadde overlevd (stein nr 2, 3,
4 og 6). Disse eldste steinene har kun innhugget et tall og har pyramideformet topp. Dette er små kulturminner som burde vært bevart.
Nylig har entreprenører som arbeider i området begravd eller fjernet stein nr 2. Det er også fare for at flere snart går tapt.

Bør disse grenesteinene bevares?

..

Bilde av hvordan det er i dag (kun jordskråning), og nærbilde tatt for et år siden.

http://www.eikaberg.org/256.htm (Fra en lokalhistorisk vandring i området)

http://home.online.no/~blfblf/Grense_1878.htm (Om den nyeste bygrenselinje fra 1878)

 

Siste: Skilt er funnet i skogen og er nå satt opp igjen av BLF.

..

Skiltet som BLF satte opp på Brannfjell, der hvor Brannfjell husmannsplass har ligget, er dessverre vekk.
Skiltet sto på treet midt på bildet som er fra år 2000.

 

 

 

Neste møte i BLF blir torsdag 24. mai 2007. Vi setter opp leid buss. Turen går til Vannverkets fjellanlegg ved Skullerud.

 

.....

Grensestein 27 fra grensen mellom Aker og Kristiania fra 1878, er nå heist ned fra en fjellhylle ved Ryenbergveien 73 a. Den vil bli satt opp på gressplenen her så den blir synlig for alle. Den har i sin tid stått i fjellsiden, men har falt ned for mange år siden og ligget utilgengeluig på en fjellhylle.

 

 

Det var BLF møte 13. mars 2007 på Bekkelagshuset med stor deltakelse

Historien om Bekkelaget kirke var et av temaene. På bildet ser vi Trond Dokka i aksjon.

Historien til Holtet gård var det andre, som Dag Jarnøy tok seg av.

 

Herlufsen med en gammel varsellykt fra Ekebergbanen.

Første møte i 2007 var 17. januar på Bekkelagshuset

Det ble innledet med et lite årsmøte og en årsberetning, samt gjennomgang av regnskap.

Etterpå var det et foredrag om Ekebergbanen, del 1 (del 2 kommer senere).

BLF viste også en 8 mm film kalt "Den magiske kanne" laget av en filmklubb på Bekkelagshøgda i 1980.

 

Til nytt 2006