BLF nytt fra 2006

Oppdatert: 10.12.2006 Oversikt nytt og rettelser

 

BLF har gitt hver av skolene i området 4 stk av boka om Stamhuset Ekeberg hovedgård, samt en solid bunke av det lokalhistoriske (Tur og kultur) kartet. Ekeberg skole, Brannfjell ungdomskole og Bekkelaget skole synes dette var fint å kunne bruke i forbindelse med undervisningen.

Det er også plassert en del av kartene for gratis utdeling hos Frivillighetssentralen, som nå holder til midt på Ekebergsletta på Smedsua ("Hotellet").

Søylehuset ved EKT ridesenter har også utdeling av kartene.

 

...I dag 2006.

BLF har fått et maleri av Knut Sæther med et lokalhistorisk motiv fra Svingen ved Ekebergveien. Bildet er malt av hans far.

Vi har hengt opp bildet på Bekkelagshuset.

 

Dag Lundeby fra BLF holdt foredrag i Simensbråten Pensjonistforening 10. november 2006

Det var BLF møte er på Bekkelagshuset den 15. november

Vi viste et filmopptak fra et foredrag som var blitt holdt om Helleristningene ved Sjømannskolen i 2006. Foredragsholder var Merete F. Simonsen fra Kulturhistorisk Museum i Oslo.

Vi viste også en 8 mm film laget av en filmklubb på Bekkelagshøgda i 1980. Den het: "Løk på lager"

Det var et lite foredrag om ”bakgrunner” på fotografier i gamle album. Les mer

Det var nylig et innbruddsforsøk i BLFs rom i kjelleren på Bekkelagshuset. Låsen var bøyd og medtatt, men holdt stand da noen prøvde å sparke inn døren. Det var en slark på mange centimeter, men den lange låserailen holdt stand. Låsen er nå reparert.

---------------------------------

Artikkel i Aftenposten om oppussing av Ekeberg Hovedgård. Les mer.

 

Nytt lokalhistorisk kart over Brannfjell, Ekebergsletta og Ekebergskråningen er ferdig.
Det er det samme som ble utgitt i fjor, men med noen rettelser og tilføyelser. Les mer her.

--------------------------------------------

På kulturminnedagen 10. september var det en utendørsomvisning ved helleristningene ved Sjømannskolen.
Her ble helleristninger og ferske utgravninger omtalt.


Det var Historisk museum ved Margrethe F. Simonsen som fortalte.

 

 

Lokalhistorisk vandring tirsdag den 5. september ved Karlsrudområdet og øvre del av Bekkelagshøgda.

Fremmøte var ved parken i krysset Raschs vei / Bernt Knutsens vei

Vi har her lagt ut bildene som tidligere ble levert ut til deltakerne:

Liten PDF fil. Stor PDF fil

Hvis du ikke har Adobe Acrobat for pdf filer klikk her for gratis nedlasting

 

 

BLF holdt en liten lokalhistorisk vandring for lærere fra Østensjø Skole, som hadde sin sommeravslutning på Ekebergrestauranten 21. juni. Foto fra avslutningen ved veideristningene.

__________________________

 


Dagne Groven Myhren fortalte levende og engasjert fra kunstnerkolonien på Nordjordet.

Arrangementet "Frokost i det grønne" ble holdt på Ekeberg hovedgård (ved Ekeberg Camping) den 11. juni. Dette var i regi av Eikabergtinget og Frivillighetssentralen. Som vanlig var det musikk, fortellinger og kaffe og vafler. Jens Treider orienterte litt om bygningen som nå er under vurdering av Kommunen.

BLFs statutter er lagt ut via link under styret

 

Det var BLF møte på Brannfjell den 9. mai 2006 ved tidligere husmannsplass Nylendet (rett ved Erlandstuveien)

.


En aktiv gjeng koste seg i solen og ryddet litt småtrær. Etter kaffe var det en tur innom stedet hvor tidligere Solkolonien lå til 1921

 

En del medlemmer (74) mottar et alternativt brev, hvor det i innledningen står at kontingent for 2006 ikke er mottatt. I mange tilfelle skyldes det kun at bankene ikke vidresender referanse (navn eller nummer for for innbetaling). Vi beklager derfor at disse må gi oss en tilbakemelding (brev eller epost) så krysser vi av for betalt (det kreves ingen kvittering).

Les det utsendte brevet her

BLF holdt foredrag på Nordstrand Vels årsmøte 30. mars 2006. Foredraget var en billedkavalkade kalt: På kryss og tvers i Bydel Nordstrand.

Siste møte i BLF ble meget velykket med fortellinger og diktopplesning ved Reidun Bjargo og Petter Hartnes. I tillegg ble det vist en film fra Oslo på 1950 tallet, før blant annet Enerhaugen ble revet. BLFs reviderte statutter ble også godkjent av årsmøtet. Heretter vil det være årsmøte med regnskap og årsberetning før april måned hvert år.

Reidun Bjargo og Petter Hartnes

Det ser ut til at restaurering av stamhuset Ekeberg hovedgård kan komme i gang i 2006. Det er signaler om at en god del penger er bevilget (3 mill). Det har også vært brukt en del penger på et forprosjekt for å se på bygningens tilstand og hva som bør gjøres.
Krigsinvalidene har flyttet ut og alle møbler i 1 etg. er nå fjernet.

Medlemskontingenten var forsinket, men er nå sendt ut. Alle har fått nye medlemsnummer og vi håper utsendt giro blir brukt, eller at medlemsnummer brukes som referanse. Da slipper man unødige purringer eller at man blir strøket grunnet at vi ikke ser hvem som har betalt.

Første møte i 2006 var 19. januar kl. 19.00 på Bekkelagshuset.

Odd Kletteli holdt et foredrag om: Befolkningen på Bekkelaget før 1770. Her er det mye nytt stoff som ble presentert.

BLF viste en kavalkade over året 2005, og viste en filmsnutt fra 1950 årene.


Dag Jørgensen nestleder i BLF, overrekker Odd Kletteli en påskjønnelse for foredraget

 

 

 

Link til sider: Om nytt 2005

Om nytt fra høsten 2004