BLF nytt fra mai 2005

Oppdatert: 15.11.2005 Oversikt nytt og rettelser

Link nytt 2006

Bilhistorie Riley "veteranbil" sider

BLFs hjemmeside Eikaberg.org blir besøkt av 250 til 400 forskjellige brukere (PCer) hver uke. I tillegg kommer besøk på BLF sidene.

Dag Lundeby fra BLF har holdt foredrag om Simensbråten for Ekeberg Lions den 10. november

Siste møte var 8. november, invitasjon ble sendt ut, desverre med en liten trykkfeil. Her er invitasjon i rettet utgave

Trond Søhagen holdt et artig foredrag om Lorenz Meyer og Alunverket.

Dag Jarnøy viste bilder og fortalte inngående om Solkolonien på Brannfjell (1817 - 1921)


BLF holdt foredrag for DIS Oslo og Akershus på Bekkelagshuset onsdag den 5. oktober

Ny novelle fra vårt område

BLF har nå fått nye lokaler til sitt fotoarkiv. Vi leier nå et eget lite rom på Bekkelagshuset. Dette huset er nå er i sluttfasen av en stor oppussing. Ny ventilasjon, nytt kjøkken, nye møbler, nymalt .... Driften og utleie er helt overtatt av Bekkelagshuset A/L, hvor BSK, Vellet, BLF og andre andelshavere er med. Det er således ingen fast ansatt som bor her lenger, etter at Tulla og Terje Botnen etter mange år takket for seg. Vi anbefaler alle som har behov for et lite eller stort lokale om å vurdere stedet med den unike beliggenheten. Se mer her: http://bekkelagshuset.no/

BLFs lille rom med 3 av styremedlemmene

På siste møte gikk vi en lokalhistorisk vandring fra Nordseter gård til Kastellet gård og videre via Sørli til Funkisbygget. Her var det gratis drikke til BLF deltakere.

Vi avsluttet med en kaffetår og sjokolade på Elvins for mange av de 25 deltakerne.

Riley "veteranbil"

-------------------------

Nytt lokalhistorisk BLF kart er nå ferdigtrykket, det har navnet:

TUR og kulTUR KART over området rundt Ekebergrestauranten, Ekeberg-skrenten, -Sletta og Brannfjell.

Kartet legges ut på strategiske steder i området og vil bli delt ut på møter mm. Mer info her.

Kartet er sponset av Eiendomsspar og Ekebergrestauranten

 

Første høstmøte i BLF blir den 7. september med en lokalhistorisk vandring kl 19 fra tunet på Nordseter gård (i Lambertseterveien nær Kastellet)

BLF har fjernet mye gammel tagging på skiltet i Jomfrubråtveien.

Bilde fra Verdens Gangs Solkolloni på Brannfjell i 1917 rett etter åpningen.

BLF arbeider med et foredrag om denne relativt ukjente virksomheten på Brannfjell. Opptil 25 barn bodde på stedet av gangen i sommermånedene. Her lå en bygning på 190 m2 med sykepleier, kokke og inspektør.

Arbeidet med lokalhistorisk kart over friområdene (Ekeberg med skråningen og Brannfjell) går stadig fremover. Over hundre punkter er satt på kartet med utfyllende tekst på baksiden av kartet. I forhold til tidligere kart over Bydel Ekeberg - Bekkelaget, som ble utgitt i år 2000, er mange nye punkter med, samt korrigeringer på tidligere oppføringer.

"Frokost i det grønne", ble i år frokost i den røde stua på Ekeberg Hovedgård. Det ble et innholdsrikt arrangement, selv om deltakelsen var noe mindre grunnet regnet utenfor.

Ulf Stigen var først ute, som en av mange talere.

Musikerne
G.Pedersen

Ellers må vi nevne fin musikk fra musikerne, og foredraget konervator Høyfødt holdt om Edward Munch sin tilknytning til bydelen. Dette var et særdeles interessant foredrag. Gunnar Pedersen var som vanlig ivig med å fortelle om alle forneminnene i området.

Hotell ved Ekebergrestauranten ble det ikke noe av, tegninger her

Søndag den 12. juni 2005 kl 11 er det "Frokost i det grønne" på Ekeberg hovedgård. Vi møtes i haven ved det hvite huset ved Ekeberg Camping. Det blir musikk, foredrag om Edvard Munch, salg av kaffe og vafler mm.

Arkologisk funn på Ekeberg hovedgård den 25.05.2005, les her

BLF har under utarbeidelse et lokalhistorisk kart over hele Ekeberg, Brannfjell og Ekebergskråningen. Det er plottet inn over 100 kultur og historiske steder som vil bli kort beskrevet på baksiden. Vi arbeider nå tett med en potensiell sponsor.

Velykket lokalhistorisk vandring ble gjennomført den 10. mai. Værgudene truet med regnvær, men vi endte opp med stålende vær nedover Ekebergskråningen. Noen avsluttet faktisk med en utepils på Ekebergrestauranten.

Medlemsutsendelse pr. brev, les her om innhold

Til tidligere nyhetside 2005a