Nytt andre halvår 2004

Oppdatert 31.12.2004 Oversikt nytt og rettelser

BLF ønsker alle et Godt Nytt År

BLF arbeider med historisk informasjon om bygninger i Ekebergskråningen. Navnet Thalén Kafé brukes om Utsikten Kafé når den ble bygget i 1929. Kjenner noen til dette navnet?

Manntall for Bekkelagshøgda 1947 er nå skrevet på data. Grunnet persomvern er kun etternavn lagt ut på nett, og må man be om opplysninger via epost.

Liste over diverse hendelser dåp, skifte, dødsfall mm er lagt ut på egen side. Dette er uttrekk av en database som BLF bruker

BLF har lagt ut manntall for Nordstrand krets 1947. Grunnet persomvern er kun etternavn lagt ut på nett, og må man be om opplysninger via epost. Mange har allerede benyttet seg av denne muligheten.

BLF hadde medlemsmøte tirsdag 2 november 2004 på Bekkelagshuset. Dag Jørgensen holdt foredrag om skulpturer i bydel Nordstrand. Det er et mye større antall enn man skulle tro og flere hadde sin spesielle historie. Det ble også vist en video fra en omvisning på Akershus Festning, desverre med dårlig lydkvalitet.

BLF har lagt ut liste over villaeiere på Bekkelagshøgda fra 1926. Det er mulig denne listen vil bli oppdatert til hele Nordstrand sogn senere.

13.10.04 BLF holdt et lokalhistorisk foredrag for LHL på Lambertseter gård

Ekeberg Restauranten i rute med oppussing. Stein nr 12 i kjeller graves frem. BLF har sendt brev til Eiendomsspar ved Ringnes for å informere om historien til denne steinen.

BLF har lagt ut manntall for 1921 Nedre Bekkelaget krets, på hjemmesiden.
Fra før ligger manntall for 1907 her.

For å gi en rask oversikt har vi laget: En egen side med nytt og rettelser

BLF har sendt inn to forslag til Friluftetaten i forbindelse med Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv (2005-2008):

Forslag 1: Drikkevannsfontene ved Svarta på Brannfjell. For å gi drikkevann til folk på tur og at spillvann kan vedlikeholde vannstand i Svarta. Lite tilsig truer vannstand og plante/dyreliv.

Forslag 2: Oppruste turvei fra Sportsplassen til Kafe Utsikten, slik at barnevogner, bevegelseshemmede etc kan bruke denne. I tillegg bør parkeringsplass ved Kongsveien tillate parkering i et par timer. I dag er det totalforbud å bruke parkeringsplassen, selv for de som leverer barn i barnehagen her.

BLF holdt et lokalhistorisk foredrag for Lions i lokale ved Ulvøya tennisbane den 13. september. Det var en bildeserie fra hele området og øyene. Foredragsholderen fikk også noen supplerende opplysninger fra salen, så det ble et meget velykket arrangement.

Styret i BLF var på et besøk inne i Ekeberg Oljelager på Sjursøya fredag den 10. september. Dette er et anlegg som det er fint å ha førstehånds kjennskap til da det strekker seg langt innover det fjellmassivet mange av oss bor på. Etter som tiden går blir dette et lokalhistorisk emne.

Sjefen for Oljelageret, Jørgensen og Jarnøy.

BLF holdt en lokalhistorisk vandring for Oslo Selskap 7. september i området Utsikten Kafe, Sjømannskolen og opp til Ekebergrestauranten. Det var 35 deltakere i det fine høstværet.

Her er noen av deltakerne samlet ute på pynten ved bygrensestein nr 2

BLF har vært på befaring i Ekebergskråningen. Friluftetaten informerte om uttynning av trær for å bedre utsikt. Les mer og se foto.

BLF har holdt et lokalhistorisk foredrag for et borettslag i Brannfjellveien 21.august

Fra gillfesten til borettslaget i Brannfjellveien hvor BLF holdt foredrag.

For medlemmer var det en lokalhistorisk vandring 25. august i området Ekeberg. 50 mennesker møtte frem på tross av litt regn.

Arne Sunde forteller om denne steinen på Ekebergsletta under lokalhistorisk vandring for medlemmer av SAH og BLF 25. august 2004.

Brev utsendt til medlemmer via post den 18. august 2004:


ONSDAG 25. AUGUST 2004 KL. 19 ER DET LOKALHISTORISK VANDRING.


Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening inviterer til vandring på Ekeberg. Vi starter ved inngangen til Ekeberg gård (Ekeberg camping). Vandringen er et samarbeid med SAH, og Arne Sunde og Dag Jarnøy vil være guider.
BLF vil samtidig beklage en litt sen utsendelse av dette brev grunnet ferieavvikling.

BLF har gått gjennom sitt medlemskartotek og funnet noen som ennå ikke har betalt kontingent. Dette gjelder alle som har fått en stjerne * ved siden av navnet.
Hvis noen har fått en slik stjerne, men har betalt ønsker vi beskjed. (Dessverre er det noen innkommende bankgiroer som ikke har navn).
Vi ønsker også beskjed hvis noen som har fått denne stjernen ønsker bli strøket av medlemslisten. Dette for å unngå at noen som feilaktig har fått en stjerne blir strøket av oss.


Styret i BLF ønsker alle velkommen:

Dag Jarnøy, Dag Jørgensen, Dag Lundeby og Hans-Petter Gulbrandsen.


Til informasjon:
Neste etterfølgende møte er onsdag den 3. november 2004 kl 19 på Bekkelagshuset ved Sportsplassen trikke-holdeplass.

BLF hadde visning av lokalhistoriske bilder for beboere på Nordseter Sykehjem 24. august

 

 

Til vårens nyhetsside