Kart: © Oslo Kommune, Plan og Bygningsetaten

Til kart over hele bydel Nordstrand

 

Til BLFs hjemmeside