Kart Bydel Nordstrand 2 (Brannfjell)

 

Kart: © Oslo Kommune, Plan og Bygningsetaten.

Til kart over hele bydel Nordstrand

Til BLFs hjemmeside

Norske Kvinners Sanitetsforenings hytter på Brannfjell (Tuberkulose hyttene).