Kart Bydel Nordstrand 1 (Ekeberg)

Ved Holtet

Kart: © Oslo Kommune, Plan og Bygningsetaten

Til kart over hele bydel Nordstrand

Til BLFs hjemmeside

Norske Kvinners Sanitetsforenings hytter på Brannfjell.