Ekebergrestauranten og hotell

Det ble utarbeidet planer for bygging av hotell på baksiden av Ekebergrestauranten i 1982.

 

Tegning av planlagt hotell


Det var planer om stort hotell med 80 til 100 rom på baksiden av Ekebergrestauranten i 1982, tegnet av Thorbjørn Rodals arkitektkontor. Det skulle bygges slik at det nesten ikke ble sett fra byen.
I kjelleren skulle det være parkeringsplasser. Dette ville gi en god mulighet for helårsdrift av restauranten som slet med inntjening. .

Snitt av hotell og restaurant

Plantegning

Byplansjefen var positiv, men mente at planene måtte på høring til Byantikvaren, Park og Idrettsvesenet og Bydelsutvalg 10, før man startet på eventuell omregulering. Planene ble aldri realisert. Noe av problemet lå i at området var regulert til offentlig park. Ekebergrestauranten disponerte (bygslet) bare ca 3 mål som var bygningens flate og litt rundt. Bygging i et slik område var politisk meget vanskelig å få gjennom slag for.

Tilbake til historie om Ekebergrestaurant

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org