a4

Bilder fra Ekeberg:

Marinens radiostasjon i 1949 Foto: Ivan Røhrt.

 

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

Kart over bydelen med lokalhistoriske punkter til å klikke på