a3

Bilder fra Ekeberg:

 

 

Hotellet med uthus i 1949 Foto: Ivan Røhrt

 

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

Kart over bydelen med lokalhistoriske punkter til å klikke på