a2

Bilder fra Ekeberg:

 

 

 

 

Bilde av potetopptaking i 1948. Forpakter Eek står med alpelue til høyre. BLF har fått bildet av Roger Randsjø.

 

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

Kart over bydelen med lokalhistoriske punkter til å klikke på