Foto C ved Karlsrud

 

Bernt Knutsens vei 13 er et eksempel på de små hyttene som ble bygget i området. Etter hvert ble mange små bolighus før de i nyere tid ble revet eller beholdt som uthus eller garasje. Dette huset er revet og flere nye er bygget på eiendommen.

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org