Foto5x

 

 

I Brannfjellveien 7 lå det fra ca 1904 et vannreservoar. Eiendommen var kjøpt av Kommunen fra Ekeberg gård og er en av de aller første tomtene som ble utparsellert og har bruksnummer 3.
Det ble murt opp en vanntank på 1.600 m3 (1.600.000 liter) med vannrør nedover til Kverner, Vålerenga og Rodeløkka. I nyere tid ble det nedlagt og bygget boliger her.

Her i Brannfjellveien 7 er det rester av vannreservoaret under plenen på oppsiden av husene.

 

 

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org