Foto5c

Huset i Kongsveien 70 i 1998. Huset ble så solgt og malt rosa, senere solgt igjen, malt hvitt og det ble bygget flere hus på samme tomt, se bildet under.

Huset i Kongsveien i 2004, huset i skogen er nå i et tett villastrøk.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org