Foto B

Bilder fra Nordstrand:

Rosendalsveien i forgrunnen, til høyre Nordstrandsveien på tvers, og Seterveien videre mot høyre. Vi ser også gården Seter Vestre (Gresseter) hus nr. 2 fra høyre på bildet med den store hagen.

 

 

Lambertseterveien forbi Nordseter gård sitt stabbur. På denne tiden er det kun en smal grusvei fra Kastellet oppover til Lambertseter.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org