a

 

Her er området bak Slottet som har tilhørt Ekeberg hovedgård til 1826.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

Kart over bydelen med lokalhistoriske punkter til å klikke på