Foreninger og lag

 

BSK juniorlag i 1933

 

BSK A-lag i fotball 1939

 

2. Bekkelaget speidertropp i 1935

 

Sangkor på Simensbråten

BSK damelag

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

 

BSK håndballag