Før og nå

Huset i Kongsveien 70 i 1998. Huset ble så solgt og malt rosa, senere solgt igjen, malt hvitt og det ble bygget flere hus på samme tomt, se bildet under.

Huset i Kongsveien i 2004, huset i skogen er nå i et tett villastrøk.

 

I Brannfjellveien 7 lå det fra ca 1904 et vannreservoar. Eiendommen var kjøpt av Kommunen fra Ekeberg gård og er en av de aller første tomtene som ble utparsellert og har bruksnummer 3.
Det ble murt opp en vanntank på 1.600 m3 (1.600.000 liter) med vannrør nedover til Kverner, Vålerenga og Rodeløkka. I nyere tid ble det nedlagt og bygget boliger her.

Her i Brannfjellveien 7 er det rester av vannreservoaret under plenen på oppsiden av husene.

Fontanautsalg på Brattlikollen i 1993

Samme sted i 2004. Det har også vært fargehandel i den høyre delen hvor det nå er frisør. Fontanautsalget var i den venstre delen på bildet.

Dovresvingen 24 i 1988

Dovresvingen 24 i 2004

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org