Navn over eiendomseiere 1926

Det ble i sin tid utarbeidet et kart over området Nordstrand og Bekkelaget med navn på eiere av villaeiendommer med gårdsnummer og bruksnummer. BLF har her lagt ut den delen av listen som omhandler Bekkelagshøgda og en del tilstøtende områder. Listen ble ajourført i forbindelse med utgivelsen av boka Fra gård til villa i 1997. Det er derfor flere oppførte eiendommer i denne listen enn de opprinnelige fra 1926. I tillegg er det foretatt en del rettelser. Vi har delt opp listen i 5 deler så den ikke skulle bli for lang. Det er også utelatt mellomnavn.

Ønskes det tilleggsopplysninger, send oss en epost og vi skal prøve å svare. Er det feil eller tillegg ønsker vi at du tar kontakt.

dag.jarnoy (krøllalfa) hotmail.no

 

Etternavn fra A til G

Etternavn fra G til J

Etternavn fra I til M

Etternavn fra M til P

Etternavn fra P til Å

 

Til side 1

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org