Brannfjell

 

Brannfjell er et høydedrag øst for Ekebergsletta. Det har tilhørt Ekeberg hovedgård. Oslo Kommune overtok dette da de kjøpte mesteparten av Ekeberg hovedgård.

Sanitetsforeningens første 10 hytter, som er rødmalte, ble bygget og sto ferdig i 1919. Brannfjell husmannsplass var bebodd i 1910, men var revet før hyttene ble bygget. De 9 siste hyttene som var litt større ble bygget i 1925 på nordsiden av de første røde hyttene.


På dette treet har BLF satt opp skilt hvor Brannfjell husmannsplass lå.


Hyttene strekker seg fra tidligereBrannfjell husmannsplass i syd til Ekeberglien som lå ved den nordligste av hyttene. Anna Brannfjell har aldri bodd her, men på Ekeberglien.

Det er ingen rester etter Ekeberglien, men BLF har satt opp et skilt, nord for hyttene. Nå i 2011 er skiltet flyttet 50 meter lenger nord, som er et riktigere sted etter nøyaktige bergninger via gamle og nye kart.

 

Mer info om Sanitetsforeningens hytter
---------------------------------------------

Nylendet husmannsplass

 

Nylendet ligger ved krysset Erlandstuveien / Sandstuveien på Brannfjell. For å markere stedet bedre har BLF satt opp et smijernsskilt på det ene treet. Dette er godt synlig fra Erlandstuveien. I dag er det ingen bebyggelse, men kun rester av grunnmurer for våningshus og fjøs. Det er også flere steingjerder som markerer tidligere utmark og innmark.
Husmannsplassen Nylendet het til å begynne med Jacobsborg, og var en av flere husmannsplasser under Ekeberg gård. Plassen var bebodd fra ca. 1800 til 1930.

Vi har navn på alle som har bodd på plassen. Anna Brannfjell har aldri bodd her. Det har vært en husmannsfamilie med barn og av og til også losjerende. Plassen har vært liten og det har stort sett bare vært et par kuer her. Nylendet er antakelig en av de plassene som har hatt den fineste utsikt. Dagens Erlandstuveien var allerede i 1865 en sti fra Nylendet og ned til Ekebergveien.

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org