Videoliste over filmer

 

Her er en del linker til videofilmer som ligger på Youtube laget av Dag Jarnøy:

 

Ekebergparken åpning 26.9.2013 http://www.youtube.com/watch?v=uNd5BnnTkL4

Ekebergbanens busser på 1950 tallet (Fra Sversvann, Klemetsrud og til Oslo)

Over Ekebergsletta, rundt på Holtet og til og fra Karlsrud En kjøretur som viser 2004

Ryen gård og plassene, lokalhistorisk vandring (Simensbråten, Brattlikollen, Vestenga, Ryenenga mm)

Fra Ekeberg gård og nedover Ekeberg skråningen Oslo Byantikvars vandring med Ringnes

Helleristninger ved Sjømannskolen Kulturhistorisk Museum fortalte i 2006

Radiointerju i Østlandsendingen om Anne Brannfjell

Kastellet brannstasjon Glimt fra 1941 med øvelse og brannutrykning til Hvervenbukta skogbrann

D. Jarnøys diverese videoer om turer og mest biler

Gamle engelske biler Fra Riley treff i Sverige 2007