Styret i BLF

Leder: Dag Jarnøy

Lindbäckveien 15 a, 1163 Oslo

Tlf, mand.-fred. kl 18-21:

mobil 415 07 512


Om J
og Om Oye

Sekretær: Dag Jørgensen

Raschs vei 13, 1178 Oslo

Tlf: 22 29 83 67

Epost: Dag Jørgensen

 

Kasserer: Dag Lundeby

Fiolveien 9, 1182 Oslo

Tlf: 22 57 13 44

Epost: Dag Lundeby

Styremedlem:

Jan Aasgaard

Kirkeåsveien 7 a

1178 Oslo

Tlf: 958 30 540

 

 

Styremedlem:

Torill Lundeby

Fiolveien 9, 1182 Oslo

 

Tore Lie

Tlf: 901 40 658

Terje Hagerup-Nilsen

Tlf: 913 90 962

Asle Wennberg

Tlf: 905 32 021

 

Om BLF

Tilbake til side 1