Seter


Ved trikkeholdeplassen i Nordstrandsveien i 1935, dette var før brua ble bygget og Ekebergbanen ble forlenget frem til Ljabru.Dette er huset hvor Ingwald Iversen drev skomakerverksted i 1932 på Seter stasjon. Vi ser også bilen til Iversen. Bygningen ble senere flyttet til Ljabru endeholdeplass for Ekebergbanen hvor den står i dag. Iversen fortsatte sin virksomhet i et nytt større hus på Seter stasjon.

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

 

 

 

 

Tilbake til side 1