Program 2011

Historisk oversikt over aktiviteter fra starten på BLF i 1996 - 97

 

Neste møte blir 5. oktober på Bekkelagshuset kl 19

Plassen Knutsbråten / Utsikten / Birkelund vil bli omtalt

 

Neste møte blir på Bekkelagshuset 22.mars kl 19.

Vi viser et foredrag om hyttene på Brannfjell. Her er det mye ny informasjon.

Medlemsundersøkelsen vil bli presentert

Se også under nytt

Neste møte er på Bekkelagshuset 19. januar kl 19.

Vi viser en blanding av bilder og film fra BLFs første dugnad på Nylendet i 1998.

Dag Lundeby skal fortelle om Ryen Varde og signalsystemet som ble brukt her

 

Program 2010

 

Neste møte blir 30. november på Bekkelagshuset kl 19.

Program: Visning ev en del gamle bilder som vi har fått kopiert

Vi viser en liten film fra "Libak" og området fra 1946, samt en video fra BLF på Nylendet i 1998.

Dag Jørgensen holder et foredrag om: Martinus Lørdal (en meget berømt idrettsmann som bodde på Bekkelagshøgda).

Neste møte blir 28. september på Bekkelagshuset kl 19.

Vi får besøk av Nils Petter Thuesen som er en lokalhistoriker som nå lanserer en bok om Oslos historie.

 

Neste møte blir en lokalhistorisk vandring den 6. mai med start kl 18 fra T-banestasjonen på Brattlikollen.

Vestengen og plassene under står i fokus.

 

 

Neste møte er den 25. mars på Bekkelagshuset kl 19

Det blir et foredrag av Dag Jørgensen om Robert Millar, ofte kalt "reklamens far". Han bodde i sin tid på Ryenengen (Brattlikollen).

Og Dag Jarnøy forteller om Sjømannskolens historie

Historien om Ryen gård og husmannsplassene var på møtet på Bekkelagshuset 28. januar 2010

(Ryenhagen, Sydhagen, Vestenga, Ryenenga, Nordenga, Libak, Østli..)

I tillegg var det årsmøte og visning av en Oslofilm med hovedvekt på 1930 - 1960 årene

aa

 

 

Program 2009

Møte 5. november 2009 på Bekkelagshuset kl 19.

Presentasjon og salg av boka om Simensbråten og et foredrag om telefonens barndom på Bekkelaget - Bekkelagshøgda.

 

aa

Torsdag 10. september 2009 ”Vandring på historisk grunn på Ekeberg”

Fremmøte Bekkelaget kirke kl. 18

Fra kirken går turen mot Ekebergsletta og vi ser og får informasjon om gravrøyser, tidligere tiders bosetninger, husmannsplasser, tyskerkirkegården, merkesteiner, Ekeberg hovedgård, Smedstua og en rekke andre interessante minner og forhold knyttet til området.
Dag Jarnøy og Jens Treider er guider på en vandring som er 4 km lang og er beregnet til å ta to timer.
Det sørges for en liten kaffe/matstasjon underveis som gir ny energi og bedret hukommelse.
(Vandringen avsluttes uten noen tilknytning til noe annet arrangement)

Det er et fellesarrangement i forbindelse med Bydelsdagene.

Ansvarlig for opplegg og gjennomføringen:
Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening, Eikabergtinget og Søndre Aker historielag

 

aa

Tredje møte var en lokalhistorisk vandring den 9. juni med startpunkt kl 18.00 på Ekeberg hovedgård (ved Campingen) og avslutning ved Ekebergrestauranten.

Christian Ringnes var guide. Den planlagte skulpturparken og gondolbanen var tema.

 

Andre møte i 2009 var 1. april på Bekkelagshuset kl 19.00

Vi presenterte BLFs innsendte brev til Plan og bygningsetaten med innspill i forbindelse med oppstart
på Reguleringsplan for Ekebergsletta og Brannfjell.

Det var som vanlig pause midt i arrangementet med salg av kaffe og noe til.

 

Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening holdtårets første medlemsmøte mandag 26. januar 2009 på Bekkelagshuset


• Det var et lite årsmøte, med årsrapport og regnskap (men uten valg).
• Postkortsamler Søren Hofgaard viste en billedserie fra Gamlebyen, Bekkelagshøgda, Bekkelaget - inklusiv øyene og Nordstrand.

Som vanlig var det i pausen kaffe og noe å bite i, samt en utlodding av lokalhistorisk vin.

Vi solgte også noen DVDer: Oslo 1000 år, samt noen lokalhistoriske bilder.

BLF sendte sammen med medlemsinnkallingen en giro for medlemskap med betalingsfrist 1. februar 2009,
(kontingenten er kr 140.- og gjelder også familiemedlemskap), vi takker alle som støtter vårt lokalhistoriske arbeid.

Med vennlig hilsen styret i BLF:

Til program 2008