Medlemskap og info. om BLF

Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening (BLF) er en lokalhistorisk forening som ble stiftet høsten 1997

Vår hjemmeside er www.eikaberg.org

 

Er du interessert ta kontakt. epostekst

Medlemskap:

Medlemskap koster for tiden kr 230.- og gjelder for en person eller en familie og inkluderer heftet Lokalhistorie.

Betal inn på BLFs bankkonto: 0531 1168772 eller VIPPS konto: Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening eller 13564

for sikkerhets skyld send også en epost så er vi sikre på at betalingen blir registrert og at vi får

postadressen som vi bruker ved utsendelser før hvert møte.

 

Takk til alle som er med og støtter oss i vårt lokalhistoriske arbeid

 

Hilsen styret i BLF:

Dag Jarnøy, Dag Jørgensen, Torill Lundeby, Dag Lundeby, Jan Aasgaard, Tore Lie, Terje Hagerup-Nilsen og Asle Wennberg.