Nytt 2015

Oppdatert

02.04.2016

Historisk oversikt over alle møter mm fra BLF ble startet.

-

Neste BLF møte er 26. januar 2016 kl 19 på Bekkelagshuset.

Tema blir gården mellom Lambertseter og Nordseter.

Her vil 200 års historie nevnes. Og Oberst Rode og Bernt Knutsen er det mye nytt om.

Til nytt 2016

Fra innemøte på Bekkelagshuset 19. november 2015.

Vi viste filmen fra Bekkelaget skoles 100 år jubileum (i høy oppløsning)
Her var en del kjente ansikter blandt de som gikk på skolen i 1959.
Mange av lærene kjente flere igjen.

Etter pausen:

Svein Solhjell holdt et foredrag om: "Bygningsstil for villaer 1860-1960"

Fra filmen: Det er nok flere som husker pirquet prøver

Avduking av Anne Brannfjell statue ved Ekeberg Skole Flerbrukshall var 3. november 2015.

 

Her er info.

BLF har fått et økonomisk bidrag fra Lions Club Oslo avd Bekkelaget.

Vi takker så mye for bidraget til vårt lokalhistoriske arbeid.

 

Saken er nå sendt inn:

Vi prøver å få politikerne på banen mange var med og underskrev en oppfordring til politisk ledelse i Oslo, les her

VI TRENGTE MINST 300 STEMMER

https://minsak.no/sak/839

 

 

Planlagt avduking av Anne Brannfjell statue på Ekeberg Skole 3. november 2015 kl 10.

Det nærmer seg avduking av statue av Anne Brannfjell.
Her foto fra Kirsten Kokkins verksted hvor en fullskala leiremodell var under arbeid i våres.

Det arbeides med plassering og fundament.

BLF har levert stoff til lokalhistoriske artikler i Nordstrands Blad.

Sist (i juli) var det historien om Kastellet. Dessverre falt referansen til BLF/D. Jarnøy ut.

 

Vi anbefaler Facebookguppen "Du vet du er fra Bekkelaget når" ...: https://www.facebook.com/groups/379630038770662/

Her ligger blant annet en del klassebilder fra Bekkelaget og Holtet skoler

En liten gladnyhet.

Klipp fra filmen. Skoleutflukt til Brannfjell.


Jeg har hentet en stor filmrull og en liten på Bekkelaget skole. Det var en 16 mm film fra 100 års jubileet i 1959. Filmen er nå digitalisert så jeg har den som en datafil.

Nå er kvaliteten mye bedre enn den VHS versjonen noen av dere har sett.
Og enda bedre: Filmen var på 30 min, men nå har den en visningstid på 68 minutter.
Her er en del som ikke var med i jubileumsfilmen når den ble vist.
Digitaliseringen kostet litt over kr 5000.-
BLF tar kostnaden så Bekkelaget Skole slipper å betale noe.
Jeg skal redigere filen litt ved å sette inn noen tekster.
I tillegg må jeg sjekke når en del av det tillagte er tatt. Det kan være noen år etter 1959.

D. Jarnøy.

Neste møte blir 16. april kl 19 på Bekkelagshuset.

Et nytt og spennende foredrag er endelig ferdig etter et års arbeid.

Den handler om den unike og ikke minst mangfoldige historien til "Strykejernstomta" på Holtet.

Her kom etter hvert Nordstrands Kino, men det var utallige prosjekter som har vært prøvd realisert.

BLF giro ble utsendt i begynnelsen av mars 2015, har du ikke betat så håper vi du gjør det snart. På forhåd takk.

Og en stor takk til alle de som har betalt.

Dette hjelper os å arbeide med lokalhistorien

 

 

BLF har holdt et foredrag for Bekkelaget Lions og fikk inn en del støtte på vår bankkonto.

Vi takker så meget.

 

Formann i SAH Lars Allden til venstre og Dag Jarnøy fra BLF

Fra BLF møte som var mandag 26. januar på Nordstrandshuset på Seter kl 18.30
 
Tema var: Ekeberg Hovedgårds historie og Stamhuset.
 
Foredraget var ved Dag Jarnøy.
 
Dette var et fellesmøte mellom SAH og BLF

Mange benyttet anledningen til å kjøpe boka: Stamhuset Ekeberg Hovedgård fra 2003


 

 

BLF arbeider med et foredrag som kommer i april om historien til "Strykejernstomta"

Her har det vært mange planer og kino.

 


 

BLF har fått organisasjonsnummer 989239163

 

Til Nytt 2014- Til Nytt 2013- Til Nytt 2012 -Til nytt 2011og 2010

Til Nytt 2009- Til Nytt 2008- Til Nytt 2007 -Til Nytt 2006

Til Nytt 2005-Til Nytt 2004-2004a- 2003?- Til Nytt 2002- Til Nytt 2001

 

Til side1