Nytt 2014

Oppdatert:  

31.12.2014

BLF har fått organisasjonsnummer i Enhetsregisteret i Brønnøysund:

org. nr. 989239163

Siste møte var 20. november på Bekkelagshuset kl 19.

Det bleinnledet med et kort ekstraordinært årsmøte for å gjenvelge dagens styre.

Protokoll her

Foredrag av D. Jørgensen om gamle måleenheter og litt om befolkningen i 1814 i vårt område.

D. Jarnøy presenterte utdrag fra den nye boka. Den var tilsalgs for medlemspris.

Mulig man bør tenke på boka som en mulig julepresang?

 

Boka var i salg på Notabene på Lambertseter. Nå er den utsolgt.

Her er innholdsfortegnelsen

 

Det var en Lokalhistorisk vandring torsdag 25. september kl 14.
med start ved info.senter Ekebergparken.

 

 

Det har på nytt vært innbruddstyver på ferde ved BLFs lagerrom i kjelleretasjen på Bekkelagshuset.

Sist ble Yale lås borret opp med drill og tyvene tok med seg BLFs lydanlegg til kr 17 000

Ikke noe ble dekket av forsikring eller utleier.

BLF skiftet til ny lås av annen type for egen regning. Denne gangen er det kun kraftige merker på lås og dørkarm, men de fikk ikke opp døren.

Ny bok er nå klar for trykking. Den fikk tittelen: Lokalhistorie ved Ekebergskråningen (Fra Gamlebyen til Brannfjell de siste 300 år)

Finansiering er ordenet.

Boka blir i A4 format i farger med 272 sider.

 

Mer info når den er trykket

BLF hadde en Lokalhistorisk vandring i Ekebergparken 24. mai 2014

Ca 30 mennesker fulgte med på turen som tok nærmere 2 timer.

 

..

Dag Jarnøy ledet den lokalhistoriske vandringen.

 

Boka om Anne Brannfjell som er under arbeid, blir utvidet til en annen type bok.
Det vil si at den vil omhandle historien til Ekebergskråningen og store deler av området fra Gamlebyen til og med Brannfjell.
Link til utkast for forsiden på boka her.

Det blir en lokalhistorisk vandring 24. mai 2014 ledet av Dag Jarnøy. (Brev blir sent alle medlemmer 13. mai)

Dette blir i området Ekebergparken, med oppstart kl 13 fra det hvite huset nedenfor Ekebergrestauranten.

Dette er et arrangement i forbindelse med Bydelsdagene for Nordstrand Bydel.

(Det vil bli en etterfølgende tur kl 15 som vil ta for seg kunsten i området)

 

Det er laget ny side med linker til noen av videoene som er lagt ut på Youtube

 

De fleste har nå betalt kontingenten for 2014, men vi må nok ut med noen purringer

 

Neste BLF møte blir onsdag 12. februar 2014 kl. 19 på Bekkelagshuset.

Tema:

 

Har vårt område noen tilknytning til hendelsene i 1814 på Eidsvold?

Fra nettavis

Og litt om: De eldste butikker på Holtet

Brev om møtet og giro for 2014 er nå utsendt til alle medlemmer

 

Dag Jarnøy fra BLF skal holde foredrag om Jomfrubråtens eldre historie hos Gamlebyen Historielag.

Det blir 28. januar 2014 kl 19 på Oslo Hospital.

 

Ny bok om Ekebergparken.

Dessverre har forfatteren brukt mye fra BLFs hjemmesider og boka om Ekeberg Hovedgård, uten å angi noen kilder.

Litt uproffesjonelt av et seriøst forlag (Orefus). Her er eksempel på kopiering.

 

Men annet kunstnerisk stoff og billedene i boka er bra.

 

Nytt 2013

 

Side 1