Nytt 2018

Oppdatert: 16.01.2018

Historisk oversikt over møter mm fra BLF ble startet.

 

Lokalhistorisk vandring til våren:

Vandringsleder:   Leif Gjerland
Tidspunkt:            Torsdag 5. april kl. 17:00
 Frammøte:           På Oslo torg, rett ved Oslo ladegård
Ankomst:              Trikk 18 og 19 / buss 34 og 74 til St. Halvards plass

 

 

Neste møte blir tirsdag 6. februar 2018 på Bekkelagshuset kl. 19.

Foredrag om Vanningsten skjenkested som lå på Bekkelaget, Jomfruhagen og Fjellsol kafe.

Ekebergbanen 100 år står i fokus når Ivar Sekne presenterer boka som blir tilsalgs på møtet.

 

 

 

Nytt 2017

 

Tirsdag 5. desember 2017 kl. 19 på Bekkelagshuset
(ved Sportsplassen trikkeholdeplass)

Holtet i historisk fokus.
Dag Jarnøy skal holde ett foredrag om Parelius. Mange har hørt om Pareliusveien nær Holtet.
Det var Annæus B. L. Parelius som var den første mineralvannfabrikant i Kristiania, som har gitt veien navn.
Men hvem var han og hva var tilknytningen til Holtet? Har han satt spor etter seg andre steder?
Det eneste bildet som eksisterer av ham vil vi vise for første gang.

Som vanlig blir det i pausen solgt kaffe og noe å bite i, samt utlodning av «lokalhistorisk vin».

Etter pausen ser vi på en annen sak. I gamle skriv nevnes litt om Traverbanen som skulle komme på Holtet og strekke seg til Sørli.
Hva het de som startet dette prosjekt og tapte alle sine penger? Historien om denne Traverbanen, som også ble omtalt Berhus Idrettsplass,
vil nå bli fortalt. Her blir det «mye nytt» om gamle saker. Ekebergbanen kan takke kreditorene for at de fikk kjøpe egnet tomt på Holtet.

Nytt styremedlem i BLF: Asle Wennberg

Oppdatert side: Styret.

Foredrag 28.september 2017

Foredraget blir om butikker ved Holtet fra den første og en del år oppover når flere og flere kom med.

Hva het de og hvem drev dem. Så her blir det om butikker, bank, bokhandel, apotek, jernvare etc.

Etter butikkforedraget vil vi fortelle hvorfor Bernhus skole skiftet navn til Bekkelaget skole

Bildet er fra en av de første butikker.

Oppdatert side om Solkoloni da mange på Facebook var ukjent med dette.

http://www.eikaberg.org/145.htm

 

Oppdatert årstallsoversikt, se andre utgave her

http://www.eikaberg.org/aartalloversikt.html

 

BLF har nå satt opp skilt ved Solkolonien på Brannfjell. Det er hundre år siden den ble anlagt. Det finnes ikke noen synlige rester, derfoer satte vi opp et skilt.
Stedet er det turveien(skiløypa) møteer stien opp til Svarta. Her er en liten grasslette.

 

BLF har nå satt opp skilt ved Steinbruddet på Brannfjell. Det var her man begbynte å sprenge ut stein for å anlegge veier over hele Ekebergsletta i 1922.
Planen var bebyggelse over hele Ekebergsletta.

 

Foto fra siste stopp som var ved Steinknuser/Steinbrudd fra 1922.

 

Møte var en lokalhistorisk vandring på Brannfjell lørdag 6. mai, kl 13

med fremmøte i krysset Sandstuveien/Erlandstuveien/Dovresvingen

Vi så på Nylendet, Solkolonien, varden/vanntank, kanonfundament, Svarta, Sanitetsforeningens hytter og steinbrudd.

50 deltakere i det fine været.

Prosjekter under arbeid:

Årstallsoversikt http://www.eikaberg.org/aartalloversikt.html

Innscanning og katalogisering av foto.

Foredrag om falske opplysninger og feil i bildetekster.
Vi tar for oss Nordstrands Blad, Aktuell Historie, Facebook, Wikipedia.

Historien til stedet Svingen (nedenfor Ekeberg gård)

 

BLF møte 29.3.2017 på Bekkelagshuset kl 19

Det var et foredrag ved Dag Jørgensen om veiene i gamle dager i vårt område.

Etter pausen var det et foredrag ved Dag Jarnøy om den eldre historien til Lille Ekeberg.
Her vil Munkebråten, Munkehagen, Svingen, Høienholm og Stampen bli omtalt.
Lille Ekeberg og Ekeberg gård, hadde de noe med hverandre å gjøre?
Når dukket navnet Lille Ekeberg gård opp? Var det en stor gård? Hadde den husmannsplasser?
Mye feil har tidligere og nylig vært hevdet. Vi tar en gjennomgang av hvordan det var.

Ny årstallsoversikt, se første utgave her

http://www.eikaberg.org/aartalloversikt.html

 


Møte på Bekkelagshuset 24. januar 2017 kl. 19

Et omfattende foredrag av Dag Jarnøy:

Historien om utbygging av boliger på hele Ekebergsletta, steinbrudd på Brannfjell, Holtet Haveby, luftskipshavn mm.

Pause med salg av kaffe, vafler og lodd på "lokalhistorisk vin"


BLF vil også ha en avstemning for å godkjenne det nye styret som er foreslått. Kandidatene har akseptert styreplassene.

Dag Jarnøy, Dag Jørgensen, Dag Lundeby, Torill Lundeby, Jan Aasgaard, Tore Lie og Terje Hagerup-Nilsen.

 

Brev utsendt til medlemmer (levert posten 13.1.2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til nytt 2016

Til nytt 2015

Til side1