BLF nytt fra 2012

Oppdatert: 17.12.2012

 

BLF skal innlede et tettere sammarbeid med Byantikvaren. Det blir møter i januar.

Tidligere foredrag om Kastellet, Carlsborg og Kafe Utsikten er allerede oversent, og de var meget fornøyd.

 

Statuen av Anne Brannfjell: Prosjekt er under arbeid. Det nærmer seg at vi skal invitere 3 kunstnere til å lage et utkast.

Det har vært møte med Kommunen, Norsk Billedhogger Forening og Christian Ringnes.

Her er en redigert utgave av filmen Magiske kanne

http://www.youtube.com/watch?v=-fPjYwsuCQQ

Dessverre litt dårlig kvalitet (fra gammel 8 mm til analogt kamera, til VHS og så over til digitalt)

Dag Jarnøy hadde i sin tid regien av denne amatørfilmen

 

BLF planlegger et foredrag om Jomfrubråten gård og et om Gustav Holter til neste møte 20. feb. 2013

Statuen av Anne Brannfjell: Prosjekt er under arbeid. Mulig plassering på Ekeberg skole.

Møte med kommunen og skolen den 14. november. Planleggingen går videre. Dette ser lovende ut.

Rektor ved Ekeberg skole Tom Wittenberg. Skolen vil bli forlenget til dette området. BLF håper vi får plassert skulpturen her tett inntil gangveien.

Les mer

 

BLF møtet om Nordseter gård ble bra mottatt av de 62 fremmøtte.

På BLF møtet på 7. november 2012, ble det holdt en lenger og litt justert utgave av foredraget om Nordseter gård.

Se lenger ned for mer info om foredrag som ble holdt på Bydelsdagen

 

 

Her er en nettavis hvor vi har lagt ut en artikkel om Nordseter

http://www.dinlokalavis.no/?ssoAction=getAuthId (søk så på BLF)

Nordseter gård i fokus søndag 23. sept.

I forbindelse med Bydelsdagene til Bydel Nordstrand skal Dag Jarnøy fra BLF holde et foredrag om Nordseter gårds historie.
Det er søndag 23. september kl 15 i det gamle våningshuset til Nordseter gård ved Kastellet.
Det vil bli presentert en del ny informasjon om selve gården Nordseter og ikke minst om noen av plassene under gården. Har du hørt om plassen Nordseterstranden? Kastellet sin historie blir beskrevet og da dukker denne plassen opp. Løsningen på hva navnet Kastellet kan komme av vil også bli presentert.

Det har tidligere vært antatt at plassen Bernhus / Bergenhuus kunne komme av navnet Bernt. På foredraget vil både mannen og når stedet ble en husmannsplass bli presentert.

Bekkelaget skole het først Bernhus skole frem til 1904.

Det er nitidig arbeid med primærkilder som har gitt mange nye opplysninger. Her er perioden 1690 til 1900 sett i sammenheng.

Mesteparten av Bekkelagshøgda er utskilt fra eiendom som tidligere lå under Nordseter gård.

Selv deler av Jomfrubråten har ligget under Nordseter. Og Nordseter har tidligere hatt navn som Setter og Mølskerudseter. Gården har hatt mange eiere, og en Guldbrand Jacobsen har faktisk solgt gården og kjøpt den tilbake noen dager senere. Du får høre hvorfor. Så mye av det du ikke har kunnet lese i aviser og blader før, kan du nå få med deg i BLFs presentasjon.

 

 

Vår guide Ragnvald Hansen til høyre.

BLF hadde den 3. september en gratis medlemstur med veteranbuss fra Holtet hvor 35 medlemmer deltok. (Riktinok ble det litt kluss så ned tok vi maksitaxi, da busselskapet hadde forsømt seg litt).

Turen gikk til "Nedre" Bekkelaget hvor vi fikk presentert litt av historien til dette stedet av Ragnvald Hansen.
Han hadde mye lokalkunnskap fra områdene her nede og var et "oppkomme" med opplysninger. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger etterpå.

Vi startet ved stedet hvor Bekkelaget gård lå. Det ble fortalt om Bekkelagsraset i 1953, den første skolen, telefonsentralen, butikk og industristeder,
Skipsfartens Internat, om kjente personer som har vokst opp her, om Ormsundbroen, og hvor de eldste hus ligger, for å nevne litt. Ragnvald er forøvrig oppvokst i det eldste huset på Bekkelaget og eier i dag det nest eldste. Dette er gamle fiskerhus fra tiden før det var ryddet til gårdsbruk på det som ble Store Bekkelaget gård.

Avslutningsvis kjørte bussen oss til Malmøya, før vi returnerer til Holtet. Ragnvald Hansen har lovet å komme på et av BLFs møter senere å fortelle mer om Bekkelaget og vise bileder.

Nye mikrofoner og lydutstyr er innkjøpt og klar til neste innemøte

Det har vært innbrudd i kjellerrommet på Bekkelagshuset som BLF leier. Låsen på døren var borret ut og tyver har tatt seg inn.
Alt lydutstyret til BLF er stjålet: 2 høytalere med forterkere, 2 trådløse mikrofoner, miksepult mm til en ny verdi av ca kr. 25 000.

 

Eikabergtinget har møte 10. juni 2012. Her er info for de som er interessert

 

Gunnar Pedersen og Dag Jarnøy fikk nylig prisen Ekebergtrollet av Ekeberg Lions.

 

Symra kino 8. mai, lokalhistorisk film.

Filmen går flere dager. Sjekk med kinoen.

 

 

 

Kongshavn er nå revet, her kommer et veikryss. Se hvordan det var her

Siste møte var 29. mars 2012 på Bekkelagshuset. Det var stort fremmøte og for første gang gikk vi tom for vafler i pausen.

Nordseter gård og Kastellet var i fokus. Foredraget varte i 2 timer og masse nytt ble fortalt.

Flere tidligere feil som andre har fremsatt ble rettet opp:

Les mer om Kastellet her

 

Hefte Lokalhistorie 4 er trykket og er sendt til alle 400 medlemmer

 

Se mer her

Siste møte var 18. januar 2012 på Bekkelagshuset

Historien til radiostasjonen på Brannfjell, den militære aktivitet i dette området fra 1. verdenskrig og oppover, vil ble presentert i et foredrag av D. Jarnøy

Vi presenterte BLF hefte Lokalhistorie 4 som var ferdig trykket (det vil etter hvert bli sendt alle medlemmer)

Visning av en video: Kjøretur ved Holtet til Karlsrud i 2004

(brev om dette møtet er som vanlig sendt alle medlemmer)

 

 

Til nytt i 2011 og 2011