BLF nytt fra 2011

Oppdatert: 26.11.2011

 

BLF laget en video fra Byantikvarens vandring fra Ekeberg gård og nedover Ekebergskråningen i 2010. Turen ble ledet av Christine Reiersen som hadde tatt med seg Christian Ringnes. Han fortalte om planene for Skulpturparken. Så her er innformasjoner fra steinalder og opp til våre dagers planer for parken

Start video her:

BLF har oppdatert info på kartsiden over Bydel Nordstrand felt 2 link her

BLF skulle i 2004 lage en video hvor man kjørte med bil på kryss og tvers i vårt området, med utgangspunkt i Holtet området.

For å teste hvordan kamera virket til formålet ble det laget en videotest. Det ble kun med denne testen.
Vi har lagt den ut på nett for de som vil se denne 26 minutters videoen.
Mye av det vi ser har forandret seg (Bomstasjon, kunstgressbane, brakker ved skolen, Jacobs, ved kinobygg, mm)..

http://www.youtube.com/watch?v=aUBmG-zNxpo

 

Oslo Byes Vel er 200 år! Jubileumsmarkeringen fortsetter. Vi inviterer til samarbeid til nytte og glede for begge parter.

Medlemmene i Oslos historielag tilbys Oslo Byleksikon til jubileumspris kr. 198,- (opprinnelig pris kr. 598,-).

Historielagets medlemmer får Oslo byleksikon gratis ved innmelding i Oslo Byes Vel.

Tilbudene er basert på at bøker hentes hos Oslo Byes Vel eller sendes mot porto.

http://www.oslobyesvel.no

..

Kjære styret i Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening,
I anledning årets tohundreårsjubileum for Universitetet i Oslo arrangerer vi i høst en foredragsrekke i Gamle Raadhus, som det er grunn
til å tro at mange av deres medlemmer vil kunne være interessert i.

Foredragene retter fokus mot personer og fagmiljøer som har preget hovedstadens universitet, og ledes av erfarne forskere og
foredragsholdere med spesialkompetanse på sine felt. Det er fortsatt mange spennnende foredrag igjen, og i de samme lokalene
(som er verdt et besøk i seg selv) er det i tillegg en universitetshistorisk utstilling. Alt er er selvsagt gratis!

*Foredragene finner sted i Gamle Rådhus hver torsdag kl. 17.00 helt frem til jul.*

Les mer: http://www.uio.no/om/aktuelt/uio200/arrangementer/fakultetene/hf/

Det er kjempefint om dere har mulighet til å videreformidle denne informasjonen til deres medlemmer:-)

På vegne av arbeidsgruppen for Humanistisk Fakultet i anl. Universitetsjubileet,

Vennlig hilsen Erik Castberg Tresselt

Skilt for Ekeberglien er satt opp igjen, men nå på det som ser ut til å være et mer korrekt sted.
Vi har samfart og målt på gamle og nye kart for å finne eksakt dagens possisjon.
Det er ca 50 meter lenger nord enn den nordligste hytta på Brannfjell ved kanten av Ekebergsletta.


Neste møte blir 5. oktober på Bekkelagshuset kl 19, da vil husmannplassene under Nordseter omtales.
Spesielt står Utsikten/Birkelund i fokus. Flere nye bilder er funnet og mer av historien er gravet frem.

(Brev er sendt medlemmer)

25. september 2011 kl 14 på Nordseter gård, skal Dag Jarnøy holde et foredrag om gården Nordseter og alle husmannsplassene.

Dette er et arrangement knyttet til Bydelsdagene.

 

BLFs skilt som markerer " Ekeberglien" ved den nordligste av hyttene ved på Brannfjell har blåst ned. Skiltet er gjenfunnet og vil bli satt opp. Men nå litt lenger nord som er et riktigere sted.

Det arbeides nå med en oppdatering av historien om husmannsplassen Utsikten under Nordseter

Nettsider med interaktivt kart er oppdatert i område 1. Det er spesielt nye punkter fra 300 og oppover i Ekebergskråningen.

 

 

Angående Brannfjell radiostasjon ble BLF interjuet om dette i mai 2011 i Østlandsendingen

BLF har nå kontakt med familien Engen som bodde her i mange år.

------------------

BLF har etterlyst bilder fra radiostasjonen på Brannfjell. Vi skriver nå historien om radiostasjonen som ble anlagt i 1940.

Vi har nå fått kontakt med en som hadde noen bilder. Her hovedhuset fotografert i 1946

Mer info og bilder ønskes (av gjerde, varselskilt: Fotografering forbudt, og annet fra området).

Dag Jarnøy mobil 415 07 512 eller epost

Siste møte var på Bekkelagshuset 22.mars kl 19.

 

Vi vil informere om denne boka som ble sendt alle BSKs medlemmer og vedlagt den omtalte videofilmen som viser glimt fra sportsklubbens historie.

 

 

Medlemsundersøkelse

Noen er faktisk positive til skulpturparken

 

Møte på Bekkelagshuset 19. januar kl 19.

Vi viste en blanding av bilder og film fra BLFs første dugnad på Nylendet i 1998.

Et enkelt årsmøte med regnskap og årsrapport.

Dag Lundeby fortalte om Ryen Varde og signalsystemet som ble brukt her

Her er info om nøyaktig sted

 

BLF nytt fra 2010

 

Siste møte var 30. november på Bekkelagshuset kl 19 les mer

Skilt med: Anne Brannfjelds vei, er nå endelig på plass ved en liten veistump på lille Ekeberg. Det er en tverrvei omtrent ved Brannfjellveien nr 30.

For sikkerhets skyld har man beholdt skiltet med Vei 2749 i tillegg. Så kan alle se hvilket nummer veien hadde før den ble navnsatt.

Det hører med til historien at ingen har adresse til denne gang veien.Boka om Ryen gård og plassene er trykket og levert ut.

Et alternativ for å hente boka om: Ryen og plassene, er å komme hjem til meg i Lindbackveien 15 a, 1163 Oslo (På Nordstrand) mellom kl 18 til 20, ring først så dere vet om jeg er hjemme: 415 07 512

Ellers blir den også tilgjengelig på neste BLF møte 30. november for de som har bestilt den. 

 

Siste møte var 28. september på Bekkelagshuset.

Nils Petter Thuesen kom på BLF møtet og presenterte sin nye bok som omhandler Oslo-historier siden 1870-tallet og til i dag.
Det er en kronologisk oversikt over viktige begivenheter i Oslos historie gjennom tusen år, à jour til mai 2010.

Vi viste en video fra Byantikvarens vandring på Ekeberg og skråningen sammen med Christian Ringnes i 2010.

Samt en fotokavalkade fra de siste 10 år i BLF

Det var salg av bøker, vafler og utlodding.

Boka om Ryen gård og plassene under gården nærmer seg avslutning. BLF vil snart lansere boka.

Ny bok om Ryen gård og plassene.

(Undertittel, fra Ryen til Sandstuen og Simensbråten).

Boka blir med stive permer og i A4 format, for at kart skal bli mer oversiktlig.
Boka har 144 sider, hvorav 165 bilder, 17 kart og masse opplysninger om folk og eiendommer.

 


NRK interju med Gunnar Pedersen og Dag Jarnøy på Østlandsendingen 27.7.2010

Link her

 

Kristine Reiersen med megafon, det var nødvendig da over 200 mennesker deltok.

 

Det var torsdag 17. juni en lokalhistorisk vandring i regi av Byantikvaren på Ekeberg.

Turen startet ved Ekeberg Camping og gikk nedover skråningen til avslutning ved veideristningene ved Sjømannskolen.

Christian Ringnes deltok og ga innformasjon om skulpturparken.

BLF har tatt video opptak fra turen og vil vise utdrag på et av våre møter.

Aksjon Holtet inviterer til folkemøte om utbyggingen på Holtet,
tirsdag 11. mai kl. 19.30 i aulaen på Holtet videregående skole (i Ekebergveien).

Program:
- Innledning v/Aksjon Holtet
- Paneldbatt
- Ordet fritt

Paneldeltakere: byrådssekretær for Bård Folke Fredriksen, Ståle Hagen (H), leder av byutviklingskomiteen Ola Elvestuen (V), leder av bydelsutvalget i bydel Nordstrand Sigbjørn Odden (H), kjøpmann Knut Jacobsen, representant for Plan- og bygningsetaten og representant fra Bekkelagshøgda Vel.
Møteleder er Ivar Brynildsen, redaktør i Nordstrand blad..

BLF hadde en lokalhistorisk vandring den 6. mai med start fra T-banestasjonen på Brattlikollen.

Vestengen og plassene under står i fokus.

Ca 60 deltakere var med på en 2 timers rundtur i området hvor følgende plasser har ligget:

Sandstuen, Libak, Vestengen, Nyhus, Ryenengen, Sanhullet, Søgård, Nordengen mm

 

Mange gleder seg til ny kulturminnepark og noen er litt skeptiske. Her er link til en infoside, det ser ut til at dette ivaretas på en forsvarlig måte.

http://www.ekebergskulpturpark.oslo.kommune.no/

 

Artikkel i Nordstrands Blad torsdag 15.4 om tilfluktrom på Holtet som nå er sprengt bort.

 

BLF har begynt å legge ut litt materiale om Milorg i vårt område (hjemmefronten 1940 - 1945)

Se her

Vi ønsker flere opplysninger og foto

Andre møte i 2010 var 25. mars på Bekkelagshuset.

Blant annet foredrag om Robert Millar "reklamens far" og Sjømannskolens historie.

Brev med invitasjon ble sendt alle medlemmer

 

BLF holdt et foredrag om telefonens historie på SAHs årsmøte 15. mars 2010

 

 

Siste møte var på Bekkelagshuset 28. januar 2010 kl 19.

Historien om Ryen gård og husmannsplassene ble hovedtema på møtet (Simensbråten, Ryenhagen, Sydhagen, Vestengen, Ryenengen, Libak, Østli, Nordengen, Søgård...)

Brannfjellveien, Vardeveien, Brattlikollen, Sandstuveien, Enebakkveien var blandt de adresser vi var innom.

CarlJohan

Dene karen heter Carl Johan, men har ikke noe med kongen med samme navn å gjøre.

Han vil vi senere stifte bejenskap med når historien on Ryenenga, Bratlikollen og Vestenga skal fortelles.

 

-----------------------------

Til nytt 2009