BLF nytt fra 2009

Oppdatert: 08.07.2011

Historisk oversikt over aktiviteter fra starten på BLF i 1996 - 97

 

Til nytt 2010

 

Neste møte er på Bekkelagshuset 28. januar 2010 kl 19.

Historien om Ryen gård og husmannsplassene kommer på møtet (Ryenhagen, Sydhagen, Vestenga, Ryenenga, Libak, Østli..)

Brannfjellveien, Vardeveien, Brattlikollen, Sandstuveien, Enebakkveien er blandt de adresser vi da skal innom.

------------------------------------

 

Ny video lagt ut på Youtube http://www.youtube.com/watch?v=6WS0XYdXZ9w Videoen er en biltur over Holtet

aa

Boka om Simensbråten er ferdig.

Den ble presentert på BLF møte 5. november på Bekkelagshuset. Her var den også til salgs.

Et vellykket møte med 60 deltakere og flere var nye.

Telefonens barndom og historie ble også presentert.

 

-----------------

BLF har fått overta en stor samling av foto (lysbilder) tatt på Ekeberg og Bekkelagshøgda. Dette er fra en Bekkelagsbeboer som har kommet på sykehjem.

Det er viktig at gamle bilder ikke blir kastet, men heller gis til historielaget som kan ta vare på dette.

 

aa

 

Ved kirken

Fra den lokalhistorieke vandring 10. september 2009. Her ved Bekkelaget kirke som var starten for turen. Jens Treider fra Eikabergtinget og Dag Jørgensen fra BLF sees til høyre på bildet. Disse to samt Dag Jarnøy fra BLF var guider under turen. I alt 140 mennesker hadde møtt opp og fulgte denne vandringen i fin kveldsol fra kirken, via Smedstua, Tyskerkirkegården, gravminner fra middelalder mm, Ekeberg gård og til minnesmerket for Roald Amundsens ved tidligere luftskipsmast. Turen var inisiert av Bydel Nordstrand med Eikabergtinget, Søndre Aker Historielag og BLF som utførende foreninger. Frivillighetssentralen fra Lambertseter servere kaffe og kjeks ved Tyskerkirkegården/Svenskesletta. Det var et meget velykket arrangement.

 

CarlJohan

Dene karen heter Carl Johan, men har ikke noe med kongen med samme navn å gjøre.

Han vil vi senere stifte bejenskap med når historien on Ryenenga, Bratlikollen og Vestenga skal fortelles.

aa

Neste møte:

Torsdag 10. september 2009 ”Vandring på historisk grunn på Ekeberg”

Fremmøte Bekkelaget kirke kl. 18

Fra kirken går turen mot Ekebergsletta og vi ser og får informasjon om gravrøyser, tidligere tiders bosetninger, husmannsplasser, tyskerkirkegården, merkesteiner, Ekeberg hovedgård, Smedstua og en rekke andre interessante minner og forhold knyttet til området.
Dag Jarnøy og Jens Treider er guider på en vandring som er 4 km lang og er beregnet til å ta to timer.
Det sørges for en liten kaffe/matstasjon underveis som gir ny energi og bedret hukommelse.
(Vandringen avsluttes uten noen tilknytning til noe annet arrangement. Det ble muntlig nevnt på siste BLF møte, men det er som sagt ikke noe mer denne dagen)

Ansvarlig for opplegg og gjennomføringen:
Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening, Eikabergtinget og Søndre Aker Historielag

 

 

aa

 

BLF arbeider med historien til Ryen gård og plassene som lå under:

Vestenga, Ryenhagen, Ryenenga, Nordenga, Libak, Østli, mm

Har noen bilder eller informasjoner er vi interessert. Ta kontakt.

 

 

NY ADRESSE TIL BLF: ny11

 

 

e2

Det var "møte" i BLF med en lokalhistorisk vandring den 9. juni 2009. Ca. 150 fremmøtte fulgte vandringen som startet ved Ekeberg hovedgård og gikk på kryss og tvers nedover stier og veier i Ekebergskråningen. Den planlagte skulpturparken var tema.

e1

Christian Ringnes og Dag Jarnøy var guider.

 

asd

Artikkel i Nordstrands Blad om Ekeberg Hovedgård 26 mai 2009. Artikkelen var kopi fra 1959 hvor Arno Berg skriver en artikkel..

Det som er litt synd er at gamle feil gjentas og mange vil tro at slik var det. Man burde kommentere åpenbare feil. Her er noen eksempler:

Ekeberg gård strakte seg i sin tid til Holtet. Det er feil. Grensen mellom Nordseter gård og Ekeberg gård var en bekk ved dagens Sandstuveien. Holtet var en husmannsplass under Nordseter, men Kullebund, som også var eid av Nordseter gård lå nærmere Ekeberg.

Familien Heiberg overtok Ekeberg gård, men skiftet familienavn til Røhrt i midten av 1800 årene. Feil, det var i 1900.

Gården ble solgt til Kommunen i 1930. Det var i 1911 mesteparten av utmark og dyrket mark, og siste rest ble solgt i 1933.

Den sterke oppinionen tvang bystyret til å kjøpe hele Jomfrubråten. Feil, gården Jomfrubråten var delt i to i 1866 og Kommunen kjøpe den ene halvparten i 1889 som var skråningen og skog og da eid av Meyers arvinger.

Lille Ekeberg er utskilt fra Ekeberg. Feil, dette området het Munkebråten og den nordre delen har ikke ligget under Ekeberg gård.

 

En annen sak fra tidligere artikler. Gjentatte ganger blir påstand om at Anne Brannfjell har bodd på Nylendet fremsatt. Det er feil.

 

aa

 

 

Rektor Anette Reme på Bekkelaget skole.

 

BLF har gitt Bekkelaget skole et stort kart over området fra 1861, som er så nøyaktig at alle hus er inntegnet.
Kartet skal brukes i en elevoppgave i forbindelse med 150 års jubileet for skolen.
Det ble også gitt 18 bøker av boka : Fra gård til villa på Bekkelagshøgda. Sjette klassetrinn med 80 elever skal arbeide med det lokalhistoriske stoffet.

 

 

Neste møte i BLF er en lokalhistorisk vandring med Christian Ringnes som guide, turen går fra Ekeberg hovedgård og nedover Ekebergskråningen den 9. juni.

Den planlagte skulpturparken vil her være tema.

 

Andre møte i BLF 2009 var 1. april på Bekkelagshuset, les møteinnkalling her.

 

Her er en liten videosnutt som BLF har laget ved utdrag fra Klemetsrudfilmen fra 1950.

Det er primært Ekebergbanens busser som her er ledertråden.

 

BLF skal sende et innspill til Plan og bygningsetaten i forbindelse med reguleringsplan for Ekebergsletta, som er under utarbeidelse.

Vi peker her på noen områder som bør med i vurderingen.

Vi er klar over at ikke alle kan støtte alle punkter fullt ut og at noen flere punkter kunne vært med.

Brevet er nå sendt Kommunen.

Her er BLF brevet i PDF format.

Her er link til Plan og bygg side med stor rapport fra Asplan Viak 152 sider som heter: Lanskaps og kulturmiljøanalyse

 

Vannkilden på Kongshavn trues av utbygging av ny adkomst til Sjursøya.

Pjolter, kan navnet ha noe med Bekkelagshøgda å gjøre?

 

Ny medlemsgiro er sendt ut til alle medlemmer. Kontingenten er kr. 140.- for 2009 (hevet fra kr. 130.-) det er lavere enn de fleste andre foreninger.

I tillegg gjelder det også familiemedlemskap. Vi takker alle som støtter oss enten de er aktive eller støttemedlemmer.

 

Første møte (med årsmøte) var på Bekkelagshuset 26. januar 2009. Søren Hofgaard fortalte om postkort som hobby og viste 170 flotte lokalhistoriske bilder.

(mer info) Til program 2009

 

Til nytt 2008