Nytt første halvår 2004

Oppdatert 29.01.2015

 

Til side: Nytt høsten 2004

Gammelt foto av kafeen som lå ved Enebakkveien på Klemetsrud. For mange var dette et naturlig stopp på veien til eller fra Østmarka. Huset brant og ble senere revet.

Søndag 13. juni 2004 ble det arrangert "Frokost i det grønne" på Ekeberg hovedgård. Det var over 60 fremøtte i fin sommersol. "Opratrionen" spilte fra Mozart. Elen Roaldseth holt et lite foredrag om geologi. BLF var medarrangør og holdt et lite foredrag om våningshuset. Bevertningen var kaffe og vafler som ble solgt. Les mer her.

Fredag 11. juni holdt BLF ved Dag Jørgensen et foredrag på møtet til BSKs eldre på Bekkelagshuset. Emnet var om "Bekker og dammer på Bekkelagshøgda". Ca. 40 mennesker fikk høre dette interesante foredrag med mye lokalhistorie.

BLF har lagt ut Nordstrands Kommunale manntall 1907, Bekkelaget krets. Her vil mange kunne finne slektninger eller navn på kjente eiendommer. Les mer.

Lokalhistorisk kart over bydelen Nordstrand er nå ferdig med alle de 8 områdene med klikkbare felt. Det gjenstår en del små tillegg som vil bli tatt etter hvert.

BLF hadde en lokalhistorisk vandring for medlemmer den 10. mai 2004. Det var ca 35 fremmøte på Holtet vidregående skole, som ligger på grunn fra Kullebund under Nordseter. Turen gikk bortover og nedover og forbi Holtet til Torsborgveien. En rekke steder ble omtalt: Kullebund, Furuholt, Skovro, Arneborg, Fjellhytten, Øvre Holtet, Holtet, Washington og Torsborg med flere.

En liten stopp på skolen på BLFs vandring.

BLF var guider på en lokalhistorisk vandring for Brannfjell Vel lørdag 24. april. Det var 30 fremmøtte i det fine vårværet. Vi startet ved Svarta og gikk et par runder i området og ved Brannfjell og Ekebergsletta. Turen ble avsluttet med en øl på "Funkis" (Elvins).

Bekkelagshuset AL har fått egen hjemmeside for de som ønsker å leie et lokale (lite, middels eller stort), BLF er medeiere og oppfordrer folk til å leie lokaler her ved behov, les mer her.

BLF har kjøpt inn profesjonelt lydanlegg med trådløse mikrofoner til bruk på våre arrangementer. Sammen med nylig innkjøpt videoprojektor gir dette topp teknisk kvalitet på våre møter.

BLF var vertskap for møtet til Fellesrådet for historielagene i Oslo den 22. april 2004. Det er i alt 22 historielag, hvor medlemstallet er fra kun 4 til over 1200 for de største lagene. To ganger i året har Fellesrådet møter. Det var 30 deltakere tilstede og BLF spanderte en bok om Ekeberg hovedgård til alle, kaffe/winerbrød og gratis lodd på en flaske vin.

Styret i Fellesrådet med leder Tom Vadholm i midten.

Tirsdag 20. april 2004 var BLF guider for Gamlebyen Historielag i området ved Ekeberg hovedgård, England og Utsikten. Start for turen var barneparken på enden av sletta nær Stamhusveien. Det var litt dårlig fremmøte og litt småregn.

Siste rest av huset fra plassen Simensbråten rives.


BLF har laget nytt lokalhistorisk kart over hele bydel Nordstrand (ikke hele området er ferdig ennå). Det er laget link til BLFs kart fra Oslo Kommunes side om bydel Nordstrand. Bydel-nordstrand.oslo.kommune

Svarbrev fra Byantikvaren om riving av Simensbråten i Vårveien 4b

Neste BLF møte er foreløpig satt opp til den 30. mars på Bekkelagshuset

Eikabergtinget hadde møte 20. januar i Ekeberg skoles aula. 50 deltakere hørte på interessante foredrag, og presentasjon av Eikabergtingets styre og ikke minst av representanter fra Bydel, Bystyre og Byantikvaren. Les mer her: http://eikabergtinget.org/

Ny giro for medlemskap i 2004 er utsendt alle medlemmer. BLF håper flest mulig vil støtte vårt lokalhistoriske arbeid. Kontingenten har stått uendret siden 1997 og den er nå økt til kr 125.- og det gjelder også for familiemedlemskap. (Grunnen til økningen er utgifter til porto, leie av lokaler, datautstyr/programvare for å drive våre hjemmesider/fotoregister med mer).

BLF er blitt medeier i Bekkelagshuset A/L. Alle BLFs innemøter har vært avholdt på Bekkelagshuset med unntak av et som var på Brannfjell skole.

Dette er det gamle våningshuset på plassen Simensbråten for et par år siden. Det ligger i Vårveien 4b og var i sin tid en plass under Ryen gård. Det er nå gitt rivetilatelse. Huset har i mange år stått på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige hus, men det ser nå ut til at det blir revet meget raskt. Eiendommen ble solgt for et par år siden og det ble da sagt at ny eier skulle bygge i haven, men bevare huset.

Slik ser Simensbråten ut i dag. Tilbygg er allerede revet og resten står for tur.

Innvendig er all panel fjernet slik at tømmervegger synes. Tapet og murrapping er tatt vekk. Gulvene er fjernet så stubleire og grus synes.

Søknad om riving ble sendt av firma Rivningspesialisten den 6. desember og var ferdigbehandlet 22 desember 2003 i følge Plan og Byggningsetaten. Det har vært sendt ut nabovarsel om riving.

Byantikvaren sier de har vært i flere møter og på befaring. Et eksternt konsulentfirma har også vært inne i bildet og laget en rapport som nå ligger hos Byantikvaren. Konklusjonen var at det ville koste mye og være vanskelig å ta vare på de originale gamle delene av huset.

Den eneste mulighet til å stoppe dette er hvis mange folk engasjerer seg slik at myndigheter eller politikere stopper rivingen.

BLF har kontaktet Nordstrands Blad, som har skrevet stor artikkel. BLF har også sendt brev til Byantikvaren som sier saken er grundig vurdert så det blir riving.

Tømmervegg mot syd og rest av gammel tapet.
Les mer om Simensbråtens historie her


Til nytt høsten 2004

 

Nytt 2002