Nyheter 2001

Sist oppdatert: 17.01.2009

 

Virusangrep på BLFs PC 29.11.01 er nå fjernet

--------------------

Hvor er dette?

På fjellet i skogen vestenfor Ekeberg gård er det hugget inn i fjellet:

MARKUZ. HOLM
FGT. 1885

Kjenner noen til hva dette er? Ta event. kontakt med BLF

-------------------------------------------

Nytt om Simensbråten prosjekt

Se her om etterlysninger

------------------------------------------------------

Torsdag 8. november var det møte i BLF på Bekkelagshuset.

Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening hadde igjen et velykket møte med ca 80 fremøtte enda det var kommet nysnø og var meget glatt ute. Dag Jørgensens foredrag om gamle måleenheter mm høstet stor applaus. Om Carlsborg se her.

BLF holdt et foredrag med visning av 60 lysbilder fra historien til Nordseter gård på Nordseter sykehjem den 23.10.01. Det var 15 eldre og 2 pleiere som satte stor pris på dette avbrekket i hverdagen. Alle de fremmøtte sikret seg heftet Lokalhistorie som ble delt ut.

Nytt unikt foto av Bekkelaget

Vanningsten på plass, se lenger ned på siden

Høstvandringen med Ekeberg Haveby Vel ble velykket i det fine høstværet søndag 14.10.01

Lokalt møte om Ekebergrestauranten:

Ekebergrestaurantens venner, som er en lokal venneforening, og Torgnett er opptatt av Ekebergrestaurantens skjebne. Vi satte fokus på Ekbergrestauranten tilstand i fjor høst. Ingenting har skjedd siden den gang og forfallet har fortsatt.

Ekebergrestauranten fortjener en liten markering i form av et åpent møte. Møtet ble holdt på Elvin´s Kro i funkisbygget på Holtet, mandag 15. oktober 200. Det var c. 30 fremøtte. Østlandsendingen hadde et innlegg om dette dagen etter og Aftenposten Aften hadde en stor artikkel.

Les mer her

 

BLFs vanningsten ved Smedstua på Ekebergsletta, til våren vil vannet renne.

 

BLF holdt foredrag om Jomfrubråten gård i forbindelse med at borettslaget ("Midtgården") ved tennisbanen feirer sitt 10 års jubileum den 14. september 2001.

Midtgården i dag.

Styret i BLF har fått ny sammensetning, les mer

BLF vil utnevne sitt første "æresmedlem" på neste innemøte

BLF hadde en lokalhistorisk vandring på Ekebergsletta tirsdag 28. august 2001 les mer. Vi startet på Brannfjell skole med 80 deltakere.

 


Dag Jarnøy, BLF og Olav F. Aamoth, NAK og R. Ammundsens minnefond

 

Til tidligere nyheter 2001