Nordstrand

Nordstrand var først navn på et lite hus nede ved vannet. Da jernbanen trengte et stasjonsnavn ble navnet brukt. Senere ble det navn på hele området. Det gjalt det kommunale administrative og som kirkesogn. Aker Kommune hadde 4 deler, hvor Nordstrand var den søndre delen. (Østre Aker, Ullern, Vestre Aker og Nordstrand).

Noen burde allerede da ha sett det det absurde i en søndre del som spiller på nord. I dag har bydelsnavnene blitt korrigert slik at vi har Nordstrand og Søndre Nordstrand.


Seterkrysset i 1939, legg merke til vanningstenen til venstre.

Dette ble etterhvert senteret for Nordstrand etter som navnet ble brukt om hele området. Her ligger mange butikker, administrasjon, servicetilbud og skoler.

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org